Werkwijze

In 2020 zijn er in Nederland ruim 69.000 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Daar komen nog circa 10.000 transformatiewoningen bij. Een totaal van 79.000 woningen. Circa 32.000 woningen daarvan waren koopwoningen. (bron CBS) Voor de financiering voor de bouw van een woning is meestal een hypotheek nodig. Eén van de voorwaarden waarop banken een hypothecaire geldlening verstrekken voor nieuwbouw kan zijn dat de koper het insolventierisico moet hebben afgedekt van de betreffende aannemer tijdens de realisatie van de woning. Er zijn al een aantal instituten dat dit in Nederland verzorgen, maar de rompslomp en het eisenpakket is vaak te groot voor de kleine en middelgrote aannemer. De aannemer zit niet op een enorme hoeveelheid administratief werk te wachten, hij wil bouwen!

Afbouwborg wil een oplossing bieden zodat het voor de kleine en middelgrote aannemers toch mogelijk is om op deze markt te kunnen opereren. Aannemers kunnen deelnemer worden. Elke deelnemer wordt financieel gescreend en gecontroleerd op reputatie. Na acceptatie wordt u deelnemer. U meldt uw klant aan bij Afbouwborg en wij zorgen vooral dat alle puntjes op de “i” staan. We controleren samen de techniek, de juiste financiële afspraken en we controleren of alles netjes is vastgelegd voor het betreffende project. Mocht dat niet zo zijn dan kunnen we helpen dit op orde te krijgen. Deze check voeren we snel uit zodat u snel aan de slag kan.

De eerste betaling van de koper (10%) wordt in depot gestort bij de notaris. We hebben daar een regeling voor die wordt vastgelegd in een depotovereenkomst tussen de koper, de aannemer en de notaris. Bij oplevering, die door beide partijen moet worden bevestigd, wordt deze borg via de notaris op de rekening van de aannemer gestort. Afbouwborg faciliteert dit hele proces.

Meer weten over Afbouwborg Nederland? Klik hier

Toegankelijk voor alle aannemers

Meer zekerheid van oplevering zonder administratieve rompslomp

Procedure inschrijving Afbouwborg Nederland

Meer zekerheid met eenvoud!

Meer informatie over de procedure van projecten?

Ik wil me inschrijven!

Voor vragen

Afbouwborg Nederland

Tel: 0320 710 730

Mail ons direct!