Borgstelling bouw

Borgstelling bouw

Borgstelling is vaak vereist voor de financiering van de bouw van een nieuwbouwproject. Een van de vereisten voor het verkrijgen van een hypotheek voor nieuwbouw kan zijn dat de koper een deel van het insolventierisico van de aannemer afdekt door middel van een borgstelling.

Afbouwborg Nederland is een onafhankelijke partner voor zowel aannemers als opdrachtgevers. Wij controleren de volledigheid van het dossier, beoordelen de bouwplannen, de juridische en financiële afspraken met de aannemer en regelen een borgstelling van 10%. Als de aannemer failliet gaat of zijn werkzaamheden staakt, kan Afbouwborg een nieuwe aannemer voorstellen om de woning te voltooien.

Aannemingsovereenkomst

De wet vereist dat een schriftelijke aannemingsovereenkomst met een opdrachtgever voor de bouw van een woning wordt gesloten. Afbouwborg controleert kritisch de termijnen die de aannemer in de aannemingsovereenkomst opneemt. Voorfinanciering is niet toegestaan en de aannemer mag alleen factureren voor uitgevoerd werk.

De eerste termijn van 10% van de bouwkosten wordt gestort in een depot bij de notaris. Dit bedrag wordt vrijgegeven bij oplevering of in geval van faillissement van de aannemer, wat voorkomen moet worden. Afbouwborg controleert het financiële termijnschema voorafgaand aan het project om te verzekeren dat de opdrachtgever nooit vooruit hoeft te betalen. De 10% die bij de notaris als borg blijft, biedt de nieuwe aannemer de mogelijkheid om eventuele extra kosten te dekken. Deze 10% is volledig beschikbaar voor de nieuwe aannemer, zelfs als deze geen extra kosten heeft gemaakt.

5% regeling

Bij de notaris kan de opdrachtgever aangeven gebruik te willen maken van het wettelijk recht op de 5%- regeling. Dit houdt in dat 5% van de aanneemsom bij oplevering in een depot bij de notaris wordt gestort. Als er binnen de eerste 3 maanden na oplevering gebreken worden gevonden, kan deze 5% worden vastgehouden als drukmiddel voor herstel.

Het vasthouden van de 5% kan via een depot: Met Afbouwborg wordt het depot van 10% opgesplitst, waarbij de helft aan de aannemer wordt betaald en de andere helft in depot wordt gehouden.


Voorwaarden borgstelling

Drie maanden na oplevering stort de notaris de laatste 5% op de rekening van de aannemer. Als er op dat moment nog gebreken zijn, kan een deel van het bedrag worden vastgehouden, in verhouding tot de resterende gebreken. Dit moet schriftelijk aan de notaris worden gemeld voordat de termijn van 3 maanden verstrijkt.

Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende voorwaarden voor de 5% regeling:

1. De aannemer moet de opdrachtgever schriftelijk informeren dat deze het recht heeft om een deel van het depot vast te houden als er gebreken zijn, binnen 2 maanden na oplevering.

2. Een kopie van deze melding moet naar de notaris worden gestuurd.

3. De notaris mag alleen de 5% storten als hij/zij een kopie van de melding heeft ontvangen en de opdrachtgever niet binnen 3 maanden laat weten een deel van het depot te willen behouden.Voor aannemers en opdrachtgevers

Afbouwborg biedt oplossingen voor aannemers die opdrachtgevers meer zekerheid willen bieden zonder administratieve rompslomp. Ook bieden wij oplossingen voor opdrachtgevers die zekerheid willen dat de bouw wordt voltooid.

Afbouwborg maakt het voor kleine en middelgrote aannemers mogelijk om op deze markt te opereren. Met een eenvoudige regeling, zowel voor kopers als aannemers, kan de start van nieuwbouw snel beginnen, wat een gevoel van zekerheid geeft.

Meer bouwzekerheid met Afbouwborg

Afbouwborg is opgericht vanuit de gedachte dat kleine en middelgrote bouwbedrijven vaak projecten moeten laten liggen vanwege complexe toetredingsprocedures. Ze zijn uitstekend in bouwen, maar lopen vast op administratieve rompslomp en de criteria van bestaande borgregelingen.

Daarom biedt Afbouwborg Nederland een alternatief met een eenvoudig concept en programma waaraan ook kleine en middelgrote bouwbedrijven kunnen deelnemen.

Wij zijn geen verzekeraar of garantie-instituut, maar zorgen ervoor dat alle details worden geregeld.

Wilt u meer zekerheid voor uw bouwproject? Neem dan snel contact met ons op.

Kerkewijk 126 | 3904 JH Veenendaal (alleen op afspraak)

Telefoon +31 (0)318 429 010
E-mail


BTW NL861659156B01
KVK 80394248
IBAN NL INGB 0009 6344 83