Projecten

Meer zekerheid met eenvoud!

Meer informatie? Mail ons!

Aanvraag project

Aanvraag project

Controle op compleetheid projectdossier

Inhoudelijke beoordeling dossier

Ondertekening documenten

Borgstorting naar de notaris

Vrijgave start bouw

Afbouwborg Nederland controleert of het dossier compleet is, toetst de bouwtechnische plannen en de financiële afspraken met de aannemer. Met Afbouwborg krijgt u een programma dat opdrachtgevers geeft wat ze zoeken en een partner die met u meedenkt, organiseert en ondersteunt.

De oplevering

Aannemer kondigt oplevering aan

Opdrachtgever of aannemer levert opleveringsformulier aan

Door beide partijen getekend?

Afbouwborg vergelijkt eventueel beide opleveringsformulieren

Notaris geeft depot vrij

Bij faillissement

In het geval er onverhoopt toch een faillissement van de aannemer tijdens de bouw plaats vindt, waar wij uiteraard niet van uitgaan, dan hanteert Afbouwborg de volgende regeling: Afbouwborg laat een nulmeting uitvoeren om de exacte status van de bouw te weten. Vervolgens laten wij het werk wat nog aan de woning verricht moet worden calculeren door een externe partij. De opdrachtgever heeft daarna altijd de keus om de afbouw van de woning zelf te regelen of Afbouwborg kan uit de pool van leden een passende aannemer vragen de opdracht af te maken. De 10% borgstelling die bij de notaris is gestort, staat dan gereserveerd voor de aannemer die de bouw zal afronden. Uiteraard staan ook de openstaande termijnen ter beschikking van de opvolgende aannemer.

Ik wil een project aanmelden (voor aannemers)

Ik wil me inschrijven bij Afbouwborg Nederland (voor aannemers)

Ik heb een andere vraag en wil graag in contact komen met Afbouwborg Nederland

Afbouwborg Nederland

Tel: 0320 710 730

Mail ons direct!